Curs Bazele Contabilitatii

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This curs is currently closed
Curs
Materials

Scopul cursului „Bazele contabilităţii”  îl constituie iniţierea studenţilor din învăţământul economic în studiul vastului domeniu contabil. Bazele contabilităţii constituie trunchiul din care se desprind ramurile contabilităţii: contabilitatea financiară, contabilitatea managerială, contabilitatea bugetară, contabilitatea bancară, contabilitatea naţională. Este, deci, imperios necesară cunoaşterea fundamentelor teoretice ale obiectului şi metodei de studiu a contabilităţii, principiile, procedeele şi instrumente utilizate în reflectarea existenţei şi mişcărilor elementelor patrimoniale, precum şi a rezultatelor obţinute în urma activităţii desfăşurate de către entităţile patrimoniale. De asemenea, prin conţinutul său, lucrarea urmăreşte formarea la studenţi a deprinderilor de utilizare corectă a conturilor, folosite pentru reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare.

×