Cunoaşterea întocmirii nomenclatorului arhivistic şi înaintarea către Arhivele Naţionale

×